1. Trang web Viên gạch của Phòng GDĐT Phù Cát 

=> https://viengach.wordpress.com/

2. Trang web dạy và học trực tuyến:

=> https://olm.vn/  (đang miễn phí)

=> https://hoc247.net/ (đang miễn phí)

=> https://lophocvui.com/ (đang miễn phí)

=> https://www.789.vn/

=> https://toliha.vn/

=> https://vuihoc.vn/

=> https://tuyensinh247.com/

=> https://toppy.vn/

3. Trang web hướng dẫn giải bài tập SGK, SBT:

=> https://loigiaihay.com/

=> https://giaibaitap123.com/

=> https://vietjack.com/

=> https://vndoc.com/

=> https://giaibaitap.me/