KẾT QUẢ TUYỂN SINH 10

VÀO HỆ CÔNG LẬP 05 NĂM QUA

(Từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020)

 

Năm học

SL lớp 9

Học sinh tốt nghiệp THCS

Số HS không thi

Số HS dự thi TS 10

HS đỗ TS vào 10 hệ công lập

Số HS hỏng

Vị thứ cụm

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

2015-2016

72

72

100%

02

70

68

97,1

02

01

2016-2017

58

58

100%

02

56

48

85,7

08

05

2017-2018

73

73

100%

00

73

70

95,9

03

01

2018-2019

73

73

100%

01

72

68

94,4

04

01

2019-2020

71

71

100%

01

70

64

91.4

06

01