Sunday, 03/07/2022 - 01:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cát Chánh

THÀNH TÍCH HS NĂM HỌC 2017-2018

BÁO CÁO THÀNH TÍCH HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018

A. HỘI THI CẤP HUYỆN:

1/ KQ học sinh giỏi các môn văn hóa khối 9 cấp huyện: đạt 05 giải

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Nguyễn Lê Hữu Đang

9A2

Nhất

Tin học

2

Ngô Đình Ẩn

9A3

Nhì

Tin học

3

Huỳnh Lê Trang Nhi

9A3

KK

Tin học

4

Phạm Hồng Nhạn

9A3

KK

Sinh học

5

Nguyễn Thị Kim Ngân

9A1

KK

Hoá học

2/ KQ học sinh giỏi các môn văn hóa khối 6, 7 và 8 cấp huyện: đạt 06 giải

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Huỳnh Chí Tốn

6A1

Ba

Toán

2

Nguyễn Tấn Quốc

7A1

KK

Ngữ văn

3

Tô Yến Vy

8A2

Nhì

Tin học

4

Trần Nguyễn Cẩm Nhung

8A2

Ba

Tin học

5

Nguyễn Thị Mỹ Nữ

8A2

KK

Tin học

6

Trần Thị Thanh Thảo

8A1

KK

Tin học

 

3/ KQ thi KHKT cấp huyện: Không tham gia

4/ KQ Hội thi Tiếng hát “Hoa phượng đỏ” cấp huyện: (đạt 01 giải)

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Phạm Thị Lệ Duyên

9A3

KK

Hoa phượng đỏ

 

5/ KQ Hội thi “Nghi thức Đội” cấp huyện: (đạt 01 giải)

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Nguyễn Lê Hữu Đang

9A2

Nhất

Chỉ huy đội giỏi

 

6/ KQ thi TDTT cấp huyện: (đạt 03 giải)

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Trần Duy Luận

7A2

Nhì, KK

Cờ vua

2

Trần Nguyễn Cẩm Nhung

8A2

Ba

Cờ vua

 

7/ Tin học trẻ: (đạt 05 giải).

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Lê Thị Cẩm Ly

9A1

Nhất

Tin học

2

Văn Tố Hữu

9A2

Ba

Tin học

3

Võ Thị Hồng Ngân

9A1

KK

Tin học

4

Nguyễn Lê Hữu Đang

8A2

KK

Tin học

5

Ngô Đình Ẩn

8A3

KK

Tin học

 

B. HỘI THI CẤP TỈNH:

1/ KQ học sinh giỏi các môn văn hóa khối 9 cấp tỉnh: đạt 03 giải

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Nguyễn Lê Hữu Đang

9A2

Nhất

Tin học

2

Ngô Đình Ẩn

9A3

Nhì

Tin học

3

Phạm Hồng Kiều

9A1

Ba

Địa lý

 

2/ KQ thi KHKT cấp tỉnh: Không tham gia

3/ KQ thi Tin học trẻ cấp tỉnh: đạt 01 giải

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Văn Tố Hữu

9A2

Ba

Tin học

 

Tổng cộng

- Số giải đạt ở cấp huyện: 21 giải (16 học tập, 01 Văn nghệ, 03 TDTT, 01 Đội)

- Số giải đạt ở cấp tỉnh: 04 giải (04 học tập)

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 07 : 16
Năm 2022 : 3.934