Friday, 01/07/2022 - 03:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cát Chánh

THÀNH TÍCH HS NĂM HỌC 2015-2016

BÁO CÁO THÀNH TÍCH HỌC SINH NĂM HỌC 2015 - 2016

A. HỘI THI CẤP HUYỆN:

 

1/ KQ học sinh giỏi các môn văn hóa khối 9 cấp huyện: đạt 03 em

 

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Nguyễn Hữu Huyến

9A1

Nhất

Tin học

2

Đỗ Xuân Trung

9A1

Nhất

Tin học

3

Nguyễn Minh Trọng

9A1

Ba

Tin học

 

 

2/ KQ thi Tiếng Anh qua mạng Internet cấp huyện: đạt 02 em

 

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Trần Triệu Vy

9A1

Nhì

T. Anh

2

Ngô Đình Ẩn

7A3

KK

T. Anh

 

 

3/ KQ thi giải Toán qua mạng Internet cấp huyện: đạt 11 em

 

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Phạm Hồng Nhạn

7A3

KK

Toán Tiếng Anh

2

Trần Triệu Vy

9A1

Ba

Toán Tiếng Anh

3

Trần Thị Lệ Hà

7A3

KK

Toán Tiếng Việt

4

Phạm Thùy Quyên

9A1

Nhì

Toán Tiếng Việt

5

Nguyễn Hữu Thắng

9A1

Nhì

Toán Tiếng Việt

6

Võ Đắc Lực

9A1

Ba

Toán Tiếng Việt

7

Phạm Thùy Huỳnh Như

9A1

Ba

Toán Tiếng Việt

8

Nguyễn Hữu Huyến

9A1

Ba

Toán Tiếng Việt

9

Phạm Ngọc Khánh

9A2

KK

Toán Tiếng Việt

10

Trần Triệu Vy

9A1

KK

Toán Tiếng Việt

11

Đỗ Xuân Trung

9A1

KK

Toán Tiếng Việt

 

 

4/ KQ thi KHKT cấp huyện: đạt 01giải

 

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Văn Tố Hữu

8A1

Nhì

Nghiên cứu KHKT

Nguyễn Hoài My

8A1

 

 

5/ KQ Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp huyện: Không TC thi

 

6/ KQ thi TDTT cấp huyện: (đạt 03 giải)

 

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Kim Ngân

7A1

Nhì

Cờ vua

2

Nguyễn Hữu Thắng

9A1

Ba

Cờ vua

3

Trần Triệu Vy

9A1

Ba

Cầu lông

Võ Đắc Lực

9A1

 

 

7/ Tin học trẻ:(đạt 04 giải).

 

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Nguyễn Hữu Huyến

9A1

Nhất

 

2

Đỗ Xuân Trung

9A1

Ba

 

3

Văn Tố Hữu

8A1

KK

 

4

Lê Thị Cẩm Ly

8A1

KK

 

 

 

B. HỘI THI CẤP TỈNH:

 

 

1/ KQ học sinh giỏi các môn văn hóa khối 9 cấp tỉnh: đạt 02 em

 

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Nguyễn Hữu Huyến

9A3

Ba

Tin học

2

Đỗ Xuân Trung

9A1

Ba

 Tin học

 

 

2/ KQ thi Tiếng Anh qua mạng Internet cấp tỉnh: đạt 01 em

 

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Trần Triệu Vy

9A1

KK

Tiếng Anh

 

 

3/ KQ thi giải Toán qua mạng Internet cấp tỉnh:  đạt 07 em

 

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Phạm Hồng Nhạn

7A3

Nhì

Toán Tiếng Anh

2

Ngô Đình Ẩn

7A3

Ba

Toán Tiếng Việt

3

Trần Triệu Vy

9A1

Nhì

Toán Tiếng Việt

4

Nguyễn Hữu Thắng

9A1

Ba

Toán Tiếng Việt

5

Phạm Thùy Quyên

9A1

Ba

Toán Tiếng Việt

6

Đỗ Xuân Trung

9A1

Ba

Toán Tiếng Việt

7

Dương Thị Thanh Phượng

9A2

KK

Toán Tiếng Việt

 

 

4/ KQ thi KHKT cấp tỉnh: đạt 01

 

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Văn Tố Hữu

8A1

KK

Nghiên cứu KHKT

Nguyễn Hoài My

8A1

 

 

 

5/ KQ sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh lần thứ II-năm 2015: đạt 01

 

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Võ Đắc Lực

8A1

Nhất

Được chọn dự thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 11

Phạm Thùy Quyên

8A1

Phạm Thùy Huỳnh Như

8A1

Nguyễn Trọng Lâm

8A1

 

 

6/ KQ sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Toàn Quốc lần thứ 11-năm 2015: đạt 01

 

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Võ Đắc Lực

8A1

KK

 

Phạm Thùy Quyên

8A1

Phạm Thùy Huỳnh Như

8A1

Nguyễn Trọng Lâm

8A1

 

 

 

Tổng cộng:

- Số giải đạt ở cấp huyện: 24giải (20 học tập, 03 TDTT, 01 NC KHKT)

- Số giải đạt ở cấp tỉnh: 12 giải (10 học tập, 01 NC KHKT, 01 sáng tạo trẻ)

- Số giải đạt ở cấp QG: 01 giải (01 sáng tạo trẻ)

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 07 : 1
Năm 2022 : 3.919