1. Trang web học và ôn thi HSG NNLT Pascal:

http://codepascalvn.blogspot.com/2017/03/ly-thuyet-ve-quy-hoach-ong.html

2. Trang web học C++:

https://codelearn.io/sharing/kien-thuc-co-ban-khi-bat-dau-hoc-cpp

3. Trang Web thi Online dành cho THPT: 

http://thilaptrinh.uit.edu.vn/tai-lieu-huong-dan-giai-de-thi-dot-8-uit-code-contest-2021/