Trường THCS Cát Chánh được thành lập vào ngày 15 tháng 9 năm 2001.Từ năm 1980 đến 1991 là trường Phổ thông cơ sở Cát Chánh 2. Năm 1991 trường được tách riêng cấp II và nhập với trường cấp II Cát Tiến và được lấy tên là trường Trung học cơ sở số 3 Phù Cát. Đến ngày 15 tháng 9 năm 2001 tách riêng ra ...