Hội nghị Viên chức năm học 2016-2017

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học qua và triển khai nhiệm vụ năm học mới

Ngày 01 tháng 9 năm 2016 vừa qua, trường TH số 1 Cát Thắng đã tổ chức Hội nghị Viên chức nhà trường năm học 2016 - 2017. Qua 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc hội ghị đã thành công tốt đẹp.

Về dự Hội nghị, có 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. Hội nghị cũng được vinh dự đón tiếp các đồng chí Nguyễn Ngọc Trực, Phó bí thư thường trực đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Văn Tài, chủ tịch UBND xã Cát Thắng đến tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm học 2015-2016 vừa qua, trường tiểu học số 1 Cát Thắng đã đạt được nhiều thành tích quan trọng:

Về học sinh: chất lượng chuyên môn nhà trường có bước phát triển rõ rệt, chất lượng học sinh có nhiều tiến bộ. 100% học sinh được lên lớp; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Tham gia hội thi "Phụ trách Sao giỏi cấp huyện" đạt giải Ba. Thực hiện phong trào "Nói lời hay, làm việc tốt" được phòng GD&ĐT công nhận là đơn vị Xuất sắc 3 năm liền.

            Về giáo viên: Tổ chức nhiều phong trào thi đua cũng như hội thi cấp trường và tham gia đầy đủ các phong trào và hội thi do cấp trên tổ chức và đều đạt giải. Cụ thể: tham gia thi "Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện" có 1 giáo viên đạt giải Ba; thi "Sáng kiến kinh nghiệm" có 2 SKKN đạt giải C cấp huyện. Tham gia thi "Đồ dùng dạy học tự làm" đạt 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Tham gia hội thi văn nghệ do phồng GD&ĐT tổ chức có 2 tiết mục đạt giải trong đó có 1 tiết mục đạt giải Nhì và 1 tiết mục đạt giải Khuyến khích.

            Nhà trường đã thực hiện thành công và đã được công nhận “trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2015”.

Công tác kiểm tra nội bộ không ngừng đổi mới và thực hiện thường xuyên, có tác dụng nâng cao chất lượng chuyên môn và làm cơ sở để đánh giá, xét thi đua cán bộ, viên chức  hằng năm.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học qua, nhà trường quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017, cụ thể:

Về Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Chi bộ đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”. Kết nạp thêm 1 đảng viên mới, 100% đảng viên xếp loại Hoàn thành tôt nhiệm vụ, trong đó, có 1 Đảng viên hoànthành xuất sắc NV.

- Trường đạt trường tiên tiến cấp huyện. Trường văn hóa xuất sắc năm 2016.Trường đạt tiêu chuẩn " Trường học an toàn".  Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.Chi Đoàn vững mạnh. Liên đội đạt Liên đội xuất sắc. Giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia.

            - 88,88% (24 viên chức) lao động tiên tiến, 100% GV đạt Gia đình văn hóa, 100% viên nữ đạt phụ nữ mới.

.-  100% GVđạt Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học. Trong đó có: 7/20GV đạt loại Xuất Sắc ; 11GV xếp loại Khá ; 2 giáo viên loại Trung bình.

- Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng xếp loại chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn phó hiệu trưởng loại Xuất sắc.

- Xếp loại Viên chức cuối năm: 100% viên chức hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó: 12/27VC xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỉ lệ: 44,44%; 12/27 Hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỉ lệ: 44,44% ; 3/27 Hoàn thành nhiệm vụ, tỉ lệ: 11,11%.

-    Có 3 đề tài SKKN đạt cấp trường; 01 đề tài đạt cấp huyện.

-         03 GV ñaït GVDGcaáp tröôøng;  01 GV đạt GVDGcấp huyện.

-         05bộ ĐDDH đạt cấp trường; 02bộ ĐDDH đạt cấp huyện.

-   Triển khai đầy đủ các chuyên đề cấp trên mở. Ngoài ra, mỗi tổ chuyên môn mở 1 chuyên đề có chất lượng.

-    Tổ chức và tham gia đầy đủ sinh hoạt chuyên môn cụm theo llịch của GD (nếu có). Duy trì sinh hoạt chuyên môn tổ 2 tuần/lần

-   Tổ chức hội thi và tham gia phong trào trong năm học:

                  + Tổ chức thi "Kĩ năng CM Đội cấp trường".

                  + Tổ chức thi TDTT cấp trường cho GV và HS.

                  + Tham gia phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”

                  +Tham gia đầy đủ các phong trào và hội thi do ngành GD và cấp trên phát động.

·        Về học sinh:   Chỉ tiêu phấn đấu như sau:

 

 

TSHS

Môn học và các hoạt động GD

Năng lực

Phẩm chất

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

HKI

205

205

100%

 

 

205

100%

 

 

205

100%

 

 

HKII

205

205

100%

 

 

205

100%

 

 

205

100%

 

 

-    Khen thưởng học sinh:  phấn đấu khoảng 50 – 60 % học sinh được khen thưởng.

 

-    Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình TH: 100%.                                                                                                      

-         40% llớp tiên tiến, 100% Chi đội mạnh, 90% cháu ngoan Bác Hồ.

            -   Tuyển sinh 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn vào lớp 1. Không cóHS bỏ học. Không có HS lưu ban.

Cũng trong hội nghị này, Hội đồng thi đua khen thưởng của trường cũng đã công bố  quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân được UBND huyên Phù Cát khen tặng trong năm học 2015-2016 và phát động thi đua trong năm học 2016-2017.


Phạm Thị Kim Tuyến

Bài viết liên quan