Hoạt động ngoại khóa trường TH cát Sơn, ttoor chức các trò chơi dân gian cho học sinh của trường