PHÒNG GD&ĐT PHÙ CÁT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CÁT SƠN                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN 4 TRƯỜNG TH CÁT SƠN

NĂM HỌC : 2017-2018

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ CM

GVCN

Chức danh

Tổ CM

01

Phạm Văn Linh

1968

CĐSP

4A1

 

02

Phan Châu Tuấn

1977

ĐHSP

4A2

 

03

Phan Công Tiến

1965

ĐHSP

4A3

Tổ trưởng

04

Phan Thị Bích Thủy

1990

CĐAV

T. Anh

 

05

Đặng Thị Thúy Diễm

1991

ĐHAV

T. Anh

 

06

Bùi Ánh

1965

ĐHSP

Dạy B2

 

 

                                                        Cát Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2017

                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG