Địa chỉ: Bình Định
 • Trần Thị Thu Ba
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân mầm non
  • Điện thoại:
   0899900185
  • Email:
   thuba030185@gmail.com
 • Phan Thị Thu Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân mầm non
  • Điện thoại:
   0977589029
  • Email:
   pttnhi2405@gmail.com