Địa chỉ: Bình Định
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bích Hà
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Hà
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Cử nhân khoa học
Trình độ Đại học Mầm non
Thuộc về bộ phận Mầm non
Địa chỉ Phương Phi-Cát Tiến-Phù Cát-Bình Định
Điện thoại 0986857789
Email maugiaocattien1977@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách