Địa chỉ: Bình Định

Tết Trung thu 2020, 11/11 lớp MG của trường MG Cát Nhơn đều tổ chức ngày Hội trung thu cho bé vui tươi và ý nghĩa