Địa chỉ: Bình Định
Thông tin chi tiết:
Tình hình biên chế
Hiệu trưởng Tình hình biên chế
Ngày tháng năm sinh 20/12/1977
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐHSP MN
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Lãnh đạo nhà trường
Địa chỉ Đại Ân- Cát Nhơn- Phù Cát- Bình Định
Điện thoại 0367517577
Email honghtmgcn@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Quản lý chung
Thành tích

CSTĐ