Địa chỉ: Bình Định
 03/11/17  Thông báo  2871
- Ngày 25/5/2017 tổ chức Tổng kết phong trào "Nói lời hay, làm việc tốt" (buổi sáng).
 03/11/17  Thông báo  4620
- Ngày 24/5/2017 tổ chức Hội thi Bé vui khỏe với nhịp điệu tuổi thơ năm học 2016-2017.
Danh mục tin tức