Địa chỉ: Bình Định
 • LÊ THỊ TÁM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nấu ăn
  • Điện thoại:
   0367394995
 • TRẦN VĂN QUÁ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0336403804
 • LÊ THỊ TUYẾT NGA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0396008107
  • Email:
   ngacatchanh1984@gmail.com
 • VÕ THỊ THÚY TRINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0394041372
  • Email:
   thuytrinhvo1999@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Giáo viên mới về trường 2022.

 • Nguyễn Thị Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987871008
  • Email:
   trammgcatchanh@gmail.com
 • VÕ THỊ HỒNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0387638084
  • Email:
   vohongcc00@gmail.com
 • TRẦN THỊ TUYẾT SƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
  • Điện thoại:
   0374605487
  • Email:
   suong1974maugiao@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy

 • LÊ THỊ GÁI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0339604542
  • Email:
   thigai2016@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy trường mG Cát Chánh

 • Nguyễn Thị Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986775608
  • Email:
   thinhi1967@gmail.com
 • LÊ THỊ HÒA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0357800405
  • Email:
   hoamg1974@gmail.com