Vườn rau khăn quàng đỏ

Sau một thời gian lao động, đến nay vườn rau " Khăn quàng  đỏ" của chúng em đã bước đầu có thành quả. Sau đây là một số hình ảnh của vườn rau:

 Sau đây là một số hình ảnh của vườn rau:

 

Bài viết liên quan