KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM HỌC

Thực hiện theo Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, Trường Tiểu học Tiến Thắng xây dựng kế hoạch và lịch hoạt động trong năm học 2019-2020 cụ thể như sau:


NĂM HỌC 2019 -2020THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỜI GIAN

( Thực hiện theo Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang)

 

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Ngày tựu trường

19/8/2019

2

Ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học

05/9/2019

3

Ngày tổ chức khai giảng

05/9/2019

4

Học kì I 2019-2020

05/9/2019 - 09/01/2020

5

Nghỉ kết thúc học kỳ I

10/01/2020

6

Học kì II 2019-2020

13/01/2020 - 22/5/2020

7

Ngày kết thúc năm học

Trước 31/5/2020

8

Xét  công nhận HTCT TH

 Xong trước15/6/2020

9

Ngày nghỉ tết Nguyên đán

Ít nhất 07 ngày

10

Nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên

02 tháng

 

                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                 

Bài viết liên quan