Hoạt động chi ân chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Học sinh trường Tiểu học Tiến Thắng tổ chức lễ chi ân các thầy cô nhân kỷ niệm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

 

Học sinh trường Tiểu học Tiến Thắng tổ chức lễ chi ân các thầy cô nhân kỷ niệm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan