Giáo viên lớp 5 tích cực tiếp cận nội dung đổi mới của chương trình GDPT 2018

“Chất lượng đầu vào lớp 6, lớp 10 là chất lượng đầu ra của lớp 5, lớp 9. Trong khi học sinh lớp 5, lớp 9 hiện nay và tới hết năm học 2023-2024 sẽ học theo chương trình hiện hành; còn lớp 6 từ năm học 2021-2022 và lớp 10 từ năm học 2022-2023 sẽ học theo CT GDPT 2018. Do đó, chúng ta cần chuẩn bị tâm thế và phẩm chất, năng lực cần thiết khác để học sinh lớp 5, lớp 9 từ năm học này đến khi áp dụng chương trình mới sẽ được làm quen và đáp ứng được chuẩn đầu vào của lớp 6, lớp 10 theo CT GDPT 2018”- Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.  

Với yêu cầu chuẩn đầu ra lớp 5, lớp 9 của chương trình hiện hành phải tương ứng với chuẩn đầu vào của lớp 6, lớp 10 theo CT GDPT 2018, nên từ nội dung chương trình đến phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá lớp 5, lớp 9 phải đáp ứng yêu cầu của CT GDPT 2018.

          Với  bậc học Tiểu học, làm thế nào để học sinh không bị bỡ ngỡ khi chuyển từ chương trình học hiện hành của năm học 2020-2021 sang chương trình GD phổ thông 2018 vào năm học 2021-2022?

          Một trong những việc làm quan trọng, trước mắt là  giúp GV đang giảng dạy khối lớp 5 có sự tiếp cận kịp thời với những đổi mới đó. Bởi lẽ,chỉ khi GV được tiếp cận với cái mới thì mới có thể điều chỉnh, hướng dẫn HS làm quen với  nội dung, phương pháp học tập mà các em sẽ được học vào năm học 2021-2022.

          Trước yêu cầu thực tế, BGH trường Tiểu học Tiến Thắng đã chủ động cử  GV khối 4,5 của nhà trường tham gia lớp tập huấn chương trình GDPT 2018 với các môn học của lớp 5 do Phòng GD&ĐT Yên Thế tổ chức. Qua những bài giảng đầu tiên, mỗi GV đã xác định được hướng điều chỉnh dạy học trong học kì II. Từ đó có sự áp dụng linh hoạt trong quá trình dạy học.

Đối với các nội dung kiến thức có trong CT GDPT 2018 nhưng không có trong CT GDPT hiện hành thì bổ sung nội dung kiến thức mới vào chương trình môn học hiện hành theo hai hướng: bổ sung, tích hợp vào các nội dung, chủ đề phù hợp để đảm bảo yêu cầu cần đạt theo chương trình mới hoặc bổ sung nội dung, chủ đề mới vào thời điểm phù hợp, đảm bảo học sinh có đủ điều kiện về kiến thức, kỹ năng để học thuận lợi.

Đối với các nội dung kiến thức có cả trong CT GDPT hiện hành và CT GDPT 2018 nhưng do khác nhau về cách tiếp cận và yêu cầu cần đạt, thì sẽ được điều chỉnh từ mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng, sang yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực quy định trong CT GDPT mới.

Qua những chia sẻ bổ ích của lớp tập huấn, chúng tôi tin tưởng rằng mỗi GV đang giảng dạy lớp 5 sẽ là người dìu dắt, tư vấn cho học sinh có được hành trang tốt nhất để tham gia học tập theo nội dung chương trình GDPT 2018 vào năm học 2021-2022.

                                                                                                                                                                                                                                            Người viết

                                                                                Nguyễn Thị Thành

Bài viết liên quan