Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Vân
Tổ trưởng Tổ 1 Hoàng Thị Vân
Giới tính
Email hoangvantt1965@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách