Thông tin chi tiết:
Đỗ Minh Trung
Bí thư chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đỗ Minh Trung
Giới tính Nam
Email trungthk30a@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách