Thông tin chi tiết:
Dương Mạnh Nguyên
Chủ tịch Hội đồng trường Dương Mạnh Nguyên
Giới tính Nam
Điện thoại 0982 874100
Email manhnguyen1964@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách