Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Lan
Phó chủ tịch CĐ Hoàng Thị Lan
Giới tính
Email ngocbichthyt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách