Thông tin chi tiết:
Bùi Khắc Tuấn
Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Bùi Khắc Tuấn
Ngày tháng năm sinh 05/05/2075
Giới tính Nam
Email tuanhayt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách