Thông tin chi tiết:
Nông Thị Hiếu
Uỷ viên BCH Công đoàn Nông Thị Hiếu
Giới tính Nữ
Email hieutienthang1@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách