Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Liễu
Uỷ viên BCH Công đoàn Nguyễn Thị Liễu
Giới tính Nữ
Email lieu8299@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách