Thông tin chi tiết:
Đỗ Trọng Nam
Chủ tịch Công đoàn Đỗ Trọng Nam
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính
Điện thoại 0987654332
Email namtrongdo1972@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách