Thông tin chi tiết:
ĐỖ TRỌNG NAM
Họ và tên ĐỖ TRỌNG NAM
Ngày tháng năm sinh 24/07/1973
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu phó
Trình độ Đại học QLGD
Điện thoại 0890987878
Email namtrongdo1972@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách