Thông tin chi tiết:
DƯƠNG MẠNH NGUYÊN
Hiệu trưởng DƯƠNG MẠNH NGUYÊN
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Trình độ Đại học QLGD
Điện thoại 0890987878
Email manhnguyen1964@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách