ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT LỚP

Tiết sinh hoạt lớp là một tiết giáo dục tập thể được qui định trong chương trình giáo dục phổ thông nhưng thực tế trong giảng dạy tiết học này đôi khi chưa được quan tâm đúng, còn sao nhãng, cứng nhắc, chưa tạo được sự chủ động của học sinh. Thực hiện công văn số 707/ PGD&ĐT Yên Thế về việc hướng dẫn  tổ chức tiết giáo dục tập thể ở cấp tiểu học, trong đó việc đổi mới tiết sinh hoạt lớp là một trong những nhiệm vụ cần thiết.

 

Học sinh hứng thú trao đổi với bạn

Muốn tổ chức được một tiết sinh hoạt lớp đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp với lứa tuổi, tạo sự chủ động cho học sinh là một vấn đề mà giáo viên còn gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Trước thực tế đó, vấn đề đặt ra là làm thế nào để thực hiện sự đổi mới này? Vậy người vào cuộc đầu tiên là ban giám hiệu nhà trường: Nghiên cứu kĩ công văn hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, sau đó tuyên truyền hướng dẫn giáo viên hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của tiết sinh hoạt lớp, mục đích và cách tổ chức tiết học đạt hiệu quả. Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên bám sát nội dung theo chủ đề, chủ điểm trong kế hoạch chuyên môn, thống nhất chủ điểm của từng khối lớp. Giáo viên thiết kế bài học theo hướng hình thành và phát triển năng lực của học sinh, đảm bảo nguyên tắc học sinh tự quản toàn diện, hình thức tổ chức phong phú. Sinh hoạt chuyên môn trường, sinh hoạt chuyên môn tổ trao đổi xây dựng kế hoạch bài học, dạy và chia sẻ về tiết sinh hoạt lớp cũng là một trong những giải pháp giúp cho giáo viên cùng tháo gỡ khó khăn. Từ đó giáo viên đã vận dụng linh hoạt vào thực hiện đối với lớp của mình chủ nhiệm, nâng cao chất lượng của tiết học. Những tiết học đầu tiên, học sinh còn nhút nhát, chưa tự tin, thiếu sự chủ động nhưng dần dần với hình thức phong phú, bài học linh hoạt cùng sự động viên ân cần, khích lệ của giáo viên đã giúp học sinh vô cùng thích thú, thoải mái,  chia sẻ cởi mở, tự tin hơn. Trong tiết sinh hoạt lớp không chỉ có sự vào cuộc của chủ tịch hội đồng tự quản mà từng ban, từng thành viên trong lớp đã thực sự tự quản, điều hành và tổ chức các hoạt động. Tiết sinh hoạt lớp không còn trở nên cứng nhắc, khô khan chỉ có đánh giá và nhận xét mà đã tạo cho học sinh một không khí vui vẻ nhưng đầy hiệu quả.

Học sinh tự tin hơn

Qua thực hiện đổi mới tiết sinh hoạt lớp từ xây dựng kế hoạch bài học, thay đổi về nội dung, hình thức, cách tổ chức đã tạo sự hứng thú, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Thông qua tiết sinh hoạt lớp đã dần khơi gợi ở học sinh tinh thần hợp tác, trách nhiệm với bản thân, tập thể. Hình thành cho các em kĩ năng giao tiếp, ứng xử. Xây dựng lớp thành một tập thể tự quản, có nền nếp, đoàn kết, gắn bó, sống có trách nhiệm. Đạt được thành quả đó cũng chính là niềm vui trong việc đổi mới của mỗi người giáo viên.

Tất cả học sinh đều chủ động hơn trong học tập

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ngô Văn Doanh

Bài viết liên quan