Sinh hoạt chuyên môn trong trường Tiểu học

Trong mỗi nhà trường, nhiệm vụ chuyên môn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học. Mỗi nội dung trong chuyên môn của nhà trường đều gắn liền với học sinh, hướng tới học sinh  nhằm một mục tiêu cuối cùng của giáo dục là các em phát triển toàn diện cả về đức - trí - thể - mỹ. Đặc biệt là bậc Tiểu học - Bậc học có vai trò là nền tảng trong giáo dục nhân cách và cung cấp tri thức cho mỗi người. Trong công tác chuyên môn của mỗi nhà trường Tiểu học, việc đổi mới phương pháp dạy học, hình thức dạy học, đổi mới cách đánh giá học sinh,...đều nhằm vào việc khơi dậy, kích thích và phát huy khả năng sáng tạo của trẻ, làm sao để học sinh được nhiều nhất. Trong mỗi giờ học, giáo viên cần phải nhận thấy học sinh mình học như thế nào, được gì qua tiết học?, có tập trung hứng thú học tập không ? Vì sao không tập trung học và có biện pháp gì để hỗ trợ học sinh học tốt hơn, năng lực học sinh phát triển hơn trong những giờ học tiếp theo ?... Đó là hàng loạt những câu hỏi, những băn khoăn của mỗi giáo viên sau tiết học và cũng là mục tiêu cơ bản của việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh.

          Trong mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn, sự tập trung quan sát của mỗi giáo viên là hoạt động học của học sinh. Quan sát thực sự sâu, thấy từng sự thay đổi nhỏ qua nét mặt, cử chỉ, hành động để nhìn nhận việc học đó đang theo hướng nào, có hiệu quả hay không, có mang lại điều gì mới mẻ cho học sinh hay không? Đã thỏa mãn nhu cầu trẻ hay chưa? Khi quan sát việc học của học sinh,  mỗi giáo viên đều chủ động ghi lại minh chứng, sâu chuỗi hoạt động học của học sinh trong cả một quá trình học để chia sẻ với đồng nghiệp, phát hiện ra sự thay đổi trong việc học của học sinh đó và học tập kinh nghiệm hoặc có biện pháp giúp học sinh học tập tốt hơn. Để có được những hình ảnh, những minh chứng để chia sẻ cùng đồng nghiệp, mỗi giáo viên phải chủ động thiết bị ghi hình, video,... Cần sắp xếp hình ảnh và ý kiến khoa học, ngắn gọn, rõ ý. Hình ảnh phải được chọn lọc và tư duy kỹ về việc học của học sinh.

                                                                         

Các thầy cô quan sát việc học của học sinh

Học sinh học tập theo cộng tác nhóm giải quyết vấn đề

          Các thầy cô tập trung nghiên cứu, phân tích việc học của học sinh.

 

          Các thầy cô quan sát, phân tích rất kỹ từ những điều nhỏ nhất trong hoạt động học của trò, chia sẻ với đồng nghiệp để thấy được những ưu điểm cần phát huy, nhân rộng và cũng phát hiện ra những lỗ hổng cần điều chỉnh, bổ sung cho học sinh được hoàn thiện hơn từ kiến thức cũng như năng lực, phẩm chất của học sinh. Các giáo viên có thể phát vấn đồng nghiệp để hiểu sâu hơn vấn đề bạn chia sẻ. Từ những buổi sinh hoạt chuyên môn đó, mỗi giáo viên đều tự cảm nhận học được những gì qua giờ học, mình sẽ làm gì để học sinh chủ động, tự tin, mạnh dạn,...hơn sẽ có kế hoạch bài học thế nào? Tổ chức tiết học theo hình thức nào để học sinh phát huy hết khả năng học tập? Những năng lực và phẩm chất gì cần đạt trong tiết học đó?....

          Và sản phẩm cuối cùng của tiết học chính là của học sinh. Đó không phải là một bài làm hoàn hảo mà là những điều mới học sinh nhận được qua bài học, có thể là những ý kiến góp ý của bạn với mình hay sự tự tin, mạnh dạn của bạn mà mình cần học hoặc chỉ là cái sai của bạn là bài học cho mình không mắc như vậy....Như vậy, học sinh chính là người được nhiều nhất sau mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh. Bên cạnh đó, mỗi giáo viên ( kể cả giáo viên dạy thể nghiệm và giáo viên dự giờ) đều cùng được phát triển năng lực chuyên môn.

          Xác định được tầm quan trọng của việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường, mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn đều được sự quan tâm của lãnh đạo Phòng GD, tổ giáo viên cốt cán của Phòng GD huyện. Sinh hoạt chuyên môn cụm huyện được sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí ở Phòng Tiểu học - Sở GD&ĐT. Nhờ vậy mà chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học ngày càng được nhân rộng và phát triển, đem lại hiệu quả lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục Nghị quyết số 29 của Đảng ta.

Bài viết liên quan