MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 -2020 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN SỎI

“ Không còn gì đẹp hơn mỗi năm lại có ngày tựu trường, bởi ở đó người ta được nhìn thấy không khí náo nức và những nụ cười chứa chan hy vọng”

Tài liệu đính kèm: Tải về

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 -2020 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN SỎI

Bài viết liên quan