HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2021

Thực hiện công văn của Sở GD&ĐT, sự chỉ đạo của Phòng GD huyện, Liên đội trường Tiểu học Tân Sỏi tổ chức hoạt động Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2021, gắn với tuyên truyền kỷ niệm Ngày 30/4, Ngày Quốc tế lao động và Ngày sinh Bác Hồ 19/5.

Đồng thời, Liên đội đã tổ chức tuyên dương Kiện tướng kế hoạch nhỏ năm học 2020-2021

Bài viết liên quan