Tiết mục văn nghệ đặc sắc của cô và trò trường Tiểu học Tân Sỏi: Cô giáo bản em

 Tiết mục văn nghệ đặc sắc của cô và trò trường Tiểu học Tân Sỏi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019