BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LỰA CHỌN SGK LỚP 2 NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG TH TÂN SỎI

TỔ CHUYÊN MÔN TỔ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Tân Sỏi, ngày 16 tháng 3 năm 2021

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Chọn sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021-2022

1. Tổ chuyên môn Tổ 2 đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học dùng cho lớp 2 của Trường Tiểu học Tân Sỏi trong năm học 2021-2022.  

2. Số sách giáo khoa do Bộ GD&ĐT phê duyệt là 32 SGK.

3. Tổ chuyên môn Tổ 2 đã bầu Tổ kiểm phiếu gồm: 03 đồng chí

          - Đồng chí: Trần Thị Hương làm tổ trưởng

          - Thành viên là đồng chí: 1- Hà Minh Chiến

                                                2- Trần Thị Tú

          4. Tổng số thành viên trong tổ được triệu tập: 8 đồng chí.

          Số thành viên có mặt: 8 đồng chí.

          5. Tổng số phiếu phát ra:8

          Số phiếu thu về: 8

          Số phiếu hợp lệ: 8

          Số phiếu không hợp lệ: 0

          6. Kết quả kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp (sắp xếp thứ tự SGK theo số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp, theo từng môn)

TT

Tên sách

Bộ sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Số phiếu đồng ý lựa chọn

Tỉ lệ%

1

Toán 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

2

Toán 2

Chân trời sáng tạo

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

3

Toán 2

Cánh diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

8

100%

4

Tiếng Việt 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng -Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

5

Tiếng Việt 2

Chân trời sáng tạo

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Huyền, Trịnh Cam Ly, Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Bùi Thanh Truyền, Nguyễn Thị Xuân Yến

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

6

Tiếng Việt 2

Cánh diều

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Hà, Đặng Kim Nga, Trần Mạnh Hường, Nguyễn Thị Tố Ninh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Bích Thuỷ, Lê Hữu Tỉnh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

8

100%

7

Đạo đức 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

8

Đạo đức 2

Chân trời sáng tạo

Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy, Phạm Quỳnh (đồng Chủ biên), Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Hà My, Lâm Hồng Lãm Thúy, Nguyễn Huyền Trang, Lê Phương Trí

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

9

Đạo đức 2

Cánh diều

Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Ngô Vũ Thu Hằng (Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Vũ Thị Mai Hường.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

8

100%

10

Tự nhiên và Xã hội 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

11

Tự nhiên và Xã hội 2

Chân trời sáng tạo

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

12

Tự nhiên và Xã hội 2

Cánh diều

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Phùng Thanh Huyền.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

8

100%

13

Giáo dục Thể chất 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (đồng Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tuyến, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

14

Giáo dục Thể chất 2

Chân trời sáng tạo

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Trần Minh Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

15

Giáo dục Thể chất 2

Cánh diều

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Phạm Đông Đức (Chủ biên), Phạm Tràng Kha, Nguyễn Duy Linh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

8

100%

16

Âm nhạc 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

17

Âm nhạc 2

Chân trời sáng tạo

Hồ Ngọc Khải -Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên) -Đặng Châu Anh (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng, Nguyễn Mai Kiên, Hà ThThư, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

18

Âm nhạc 2

Cánh diều

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

8

100%

19

Mĩ thuật 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn XuânTiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

20

Mĩ thuật 2

Chân trời sáng tạo

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị Thu Trang, Bùi Quang Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

21

Mĩ thuật 2

Cánh diều

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hải Kiên (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

8

100%

22

Hoạt động trải nghiệm 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh, Nguyễn Thanh Bình (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Lê Thị Luận, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

23

Hoạt động trải nghiệm 2

Chân trời sáng tạo

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Hà Liên, Vũ Phương Liên, Nguyễn Hà My, Lại Thị Yến Ngọc, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê Phương Trí.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

24

Hoạt động trải nghiệm 2

Cánh diều

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

8

100%

25

Tiếng Anh 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

26

Tiếng Anh 2 (Family and Friends -National Edition)

 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

27

Tiếng Anh 2 (English Discovery)

 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ Thị Phi Nga.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

 

 

28

Tiếng Anh 2 (Macmillan Next Move)

 

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Phùng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thu Hoài.

Nhàxuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

29

Tiếng Anh 2 (Explore Our World)

Cánh diều

Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Đỗ Thị Kim Thành

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

30

Tiếng Anh 2 (i-Learn Smart Start)

 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

8

100%

31

Tiếng Anh 2 (Phonics-Smart)

 

Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

32

Tiếng Anh 2 (Extra and Friends

 

Võ Đại Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

7. Biên bản này được lập thành 03 bản, thông qua trước toàn thể các thành viên của tổ chuyên môn Tổ 2 vào 10 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2021./.

 

CÁC THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

T/M TỔ KIỂM PHIẾU TỔ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Trần Thị Hương

 

Bài viết liên quan