BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LỰA CHỌN SGK LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ

TRƯỜNG TH TÂN SỎI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Tân Sỏi, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Hôm nay, vào lúc 16 giờ, ngày 17 tháng 3 năm 2021 tại Văn phòng trường Tiểu học Tân Sỏi, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông (bà): Vũ Thanh Giang     Trưởng ban

2. Ông (bà): Giáp Anh Tuấn        Thành viên

3. Ông (bà): Trần Thị Hương      Thành viên

Tiến hành bỏ phiếu lựa chọn một sách giáo khoa  bổ sung cho các môn Tiếng Việt, Đạo đức, HĐTN, GDTC  trong năm học 2021-2022.  

1. Số sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt là 46 SGK.

2. Nhà trường đã tiến hành bầu Tổ kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông (bà): Vũ Thanh Giang     làm tổ trưởng

- Ông (bà): Giáp Anh Tuấn         thành viên

- Ông (bà): Trần Thị Hương       thành viên 

3. Tổng số thành viên được triệu tập: ..... người.

Số thành viên có mặt: ..... người.

4. Tổng số phiếu phát ra: ....

Số phiếu thu về:.....

Số phiếu hợp lệ: .....

Số phiếu không hợp lệ: 0

5. Kết quả kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp (sắp xếp thứ tự SGK theo số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp theo từng môn học):

TT

Tên sách

Bộ sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Số phiếu đồng ý lựa chọn

Tỉ lệ %

1

Tiếng Việt 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Thảo Tâm

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

 

 

2

Tiếng Việt 1

Chân trời sáng tạo

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Xuân Yến.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

 

 

3

Tiếng Việt 1

Cánh diều

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hướng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

......

100%

4

Đạo đức 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

 

 

5

Đạo đức 1

Chân trời sáng tạo

Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên), Trần Thanh Bình (Chủ biên), Trần Minh Hường, Lê Phương Trí, Trần Hoàng Túy.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

 

 

6

Đạo đức 1

Cánh diều

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

.......

100%

7

Giáo dục Thể chất 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết ( Tổng chủ biên) Lê Anh Thơ, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Phương

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

 

 

8

Giáo dục Thể chất 1

Chân trời sáng tạo

Phạm Thị Lệ Hằng ( Chủ biên ), Bùi Ngọc Bích, Trần Thanh Dũng, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Nguyễn Hoàng Minh Thuận, Trần Minh Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

 

 

9

Giáo dục Thể chất 1

Cánh diều

Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

......

100%

10

Hoạt động trải nghiệm 1

Cánh diều

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Thế.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

......

100%

11

Hoạt động trải nghiệm 1

Chân trời sáng tạo

Vũ Quang Tuyên ( Tổng chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm ( Chủ biên ), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

 

 

12

Hoạt động trải nghiệm 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Sỹ Tụng ( Tổng chủ biên ), Nguyễn Thanh Bình ( Chủ biên ), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

 

 

Biên bản này được lập thành 03 bản, thông qua trước toàn thể các thành viên cuộc họp đề xuất lựa chọn SGK vào 16 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 3 năm 2021.

 CÁC THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

T/M TỔ KIỂM PHIẾU TỔ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Vũ Thanh Giang

 

Bài viết liên quan