BIÊN BẢN HỌP LỰA CHỌN SGK LỚP 1 ( 2021-2022)

PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ

TRƯỜNG TH TÂN SỎI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Tân Sỏi, ngày 17 tháng 3 năm 2021

 

BIÊN BẢN

HỌP LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3 năm 2021.

- Địa điểm: Trường Tiểu học Tân Sỏi huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang.

II. Thành phần tham dự

1. Chủ trì: Ông (bà) Lê Thu Hường Chức vụ: Hiệu trưởng

2. Thư ký: Ông (bà) Vũ Thanh Giang  Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1

3. Các thành viên: 1/ Bà Nghuyễn Thị Minh Thảo - PHT

                             2/ Ông .......... - Đại điện BĐD CMHS

                             3/ Bà Vũ Thanh Giang – Tổ trưởng tổ 1

                             Cùng các thành viên tổ của tổ 1

III. Nội dung cuộc họp (Nghiên cứu, thảo luận, đánh giá SGK cho các môn học lớp 1 đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt; Bỏ phiếu lựa chọn 01 SGK cho các môn Tiếng việt, Đạo đức,  GDTC, HĐTN ở lớp 1 năm học 2021-2022). 

1. Thông qua một số văn bản quy định lựa chọn SGK

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo quy định tại thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; và định số 205/ QĐ- UBND ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang từ năm học 2021-2022; Thực hiện Công văn số 201 /PGD&ĐT-GDTH Về việc hướng dẫn tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022

2. Tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá SGK lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Các thành viên thông qua phiếu nhận xét, đánh giá SGK của môn học thuộc chuyên môn phụ trách)

 Tổ chức nghiên cứu 12 đầu sách giáo khoa lớp 1 trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, thảo luận về 12 đầu sách của các môn Tiếng việt, Đạo đức,  GDTC, HĐTN, nêu nhận xét, đánh giá về các ưu điểm, hạn chế của mỗi đầu sách giáo khoa l. Tổng hợp các ý kiến cụ thể như sau:

 

TT

Tên sách

Bộ sách

Ưu điểm

Hạn chế

1

Tiếng Việt 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

 - SKG có cấu trúc rõ ràng, nội dung SGK có sự đổi mới, kênh chữ, kênh hình chọn lọc, thân thuộc, phù với tâm lý lứa tuổi học sinh.

- Nội dung sách chú trọng định hướng thực hành, phát triển kĩ năng ngôn ngữ cho HS.

Giới thiệu nhận biết còn trìu tượng so với học sinh lớp 1. Phần đọc quá dài. Kiến thức còn nặng, phần luyện nói còn nhiều, khó với học sinh (VD : yêu cầu HS lựa chọn từ ngữ để nói theo tranh).

2

Tiếng Việt 1

Chân trời sáng tạo

- SGK được trình bày hấp dẫn, cấu trúc rõ ràng, tạo điều kiện để nhà trường chủ động, linh hoạt trong viêc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục .

+ Nội dung phong phú hơn SGK cũ. Cấu trúc bài học phát triển được năng lực của HS.

Mô hình ở phần đọc trừu tượng, phần nghe và nói còn mất nhiều thời gian, . Phần đọc quá dài. Kiến thức còn nặng

3

Tiếng Việt 1

Cánh diều

 - SGK được trình bày hấp dẫn, cấu trúc rõ ràng, SGK thể hiện việc dạy học phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

+ Nội dung SGK phân chia theo chủ đề/bài học rõ ràng, hình thành những kĩ năng, phẩm chất cần thiêt trong cuộc sống.

+ Kênh hình sinh động, đẹp mắt, làm tăng vốn hiểu biêt của học sinh về cuộc sống xung quanh.

+ Các hoạt động bài học trong sách đều tận dụng được qua kênh hình (tính, động) thông qua hoạt động trò chơi, Giúp HS dễ chiếm lĩnh kiến thức.

Còn phụ thuộc nhiều vào tranh ảnh để học sinh phát hiện ra

 

4

Đạo đức 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

- Các bài học có mục tiêu rõ ràng.

- Các hoạt động gần gui và phù hợp với học sinh

- Kênh hình kênh chữ hiên đại đẹp mắt tạo hứng thú cho người học và người dạy

Tranh ở một số bài cỡ chữ hơi nhỏ so với học sinh lớp 1

5

Đạo đức 1

Chân trời sáng tạo

- Nội dung được chia thành các chủ đề, các hoạt động chia rõ ràng, các mạch kiến thức đưa ra phù hợp với lứa tuổi.

- Phân bố bài học theo chủ đề hợp lí.

Phần khởi động còn hát nhiều bài hát học sinh chưa được học.

6

Đạo đức 2

Cánh diều

- Phân bố bài học theo chủ đề hợp lí.

 - Tên bài học ngắn gọn và thực tế, tranh ảnh hấp dẫn, nội dung phù hợp với học sinh lớp 1, hệ thống câu hỏi và yêu cầu trong sách giáo khoa gần gũi với thực tiễn cuộc sống.

 

7

Giáo dục Thể chất 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

- Kênh hình chọn lọc có tính thẩm mĩ, đảm bảo tính khoa học, hiện đại phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi.

- Nội dung phân theo các chủ đề bài học rõ ràng.

- SGK gắn liền với thực tiễn cuộc sống. Đảm bảo tính phân hóa.

-Một số động tác quay khó với học sinh lớp 1, môn bóng rổ, bơi phải phụ thuộc vào điều kiện nhà trường

 

8

Giáo dục Thể chất 1

Chân trời sáng tạo

- Kênh hình chọn lọc có tính thẩm mĩ, đảm bảo tính khoa học, hiện đại phù hợp.

-Kênh chữ và kênh hình ở một số bài chưa phù hợp.

9

Giáo dục Thể chất 1

Cánh diều

- SGK được trình bày khoa học, hấp dẫn, gần gũi với thực tiễn. Phù hợp với tâm sinh lí trẻ em.

- Mục tiêu rõ ràng, các động tác đều có hình ảnh minh họa, trò chơi phong phú.

- Một số bài học đề ra yêu cầu còn hơi cao với HS.

10

Hoạt động trải nghiệm 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

- Các bài học phong phú, Nội dung sách bám sát định hướng nâng cao phẩm chất và năng lực cho HS.

- Hoạt động trải nghiệm gần gũi với HS.

Phần vận dụng hơi khó với học sinh lớp 1.

11

Hoạt động trải nghiệm 1

Chân trời sáng tạo

- Bộ sách giúp HS tiếp cận kến thức một cách nhẹ nhàng.

- Cấu trúc của bài học được thiết kế đúng chủ đề.

Nôi dụng bài học còn khó, từ ngữ trìu tượng.

12

Hoạt động trải nghiệm 1

Cánh diều

- Sách có nội dung gần gũi với HS.

- Các chủ đề được sắp xếp có hệ thống, tranh ảnh nội dung phù hợp, các hoạt động phong phú, tích hợp kiến thức liên môn theo chủ đề gắn kết với thực tiễn cuộc sống.

Kênh hình màu sác còn đậm.

2. Tổ chức bầu tổ kiểm phiếu lựa chọn SGK lớp 1

          - Đ/C: Vũ Thanh Giang - Tổ trưởng

          - Đ/C: Giáp Anh Tuấn - Thành viên 

          - Đ/C: Trần Thị Hương - Thành viên 

3. Kết quả bỏ phiếu đề xuất lựa chọn SGK

* Kết quả tổng hợp số phiếu lựa chọn SGK được sắp xếp theo số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp theo từng môn học như sau:

STT

Tên sách

Bộ sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Xếp thứ

1

Tiếng Việt 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Thảo Tâm

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

2

2

Tiếng Việt 1

Chân trời sáng tạo

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Xuân Yến.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

3

3

Tiếng Việt 1

Cánh diều

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hướng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

1

4

Đạo đức 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

2

5

Đạo đức 1

Chân trời sáng tạo

Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên), Trần Thanh Bình (Chủ biên), Trần Minh Hường, Lê Phương Trí, Trần Hoàng Túy.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

3

6

Đạo đức 1

Cánh diều

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

1

7

Giáo dục Thể chất 1

Chân trời sáng tạo

Phạm Thị Lệ Hằng ( Chủ biên ), Bùi Ngọc Bích, Trần Thanh Dũng, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Nguyễn Hoàng Minh Thuận, Trần Minh Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

3

8

Giáo dục Thể chất 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết ( Tổng chủ biên) Lê Anh Thơ, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Phương

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

2

9

Giáo dục Thể chất 1

Cánh diều

Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

1

10

Hoạt động trải nghiệm 1

Cánh diều

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Thế.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

1

11

Hoạt động trải nghiệm 1

Chân trời sáng tạo

Vũ Quang Tuyên ( Tổng chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm ( Chủ biên ), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

3

12

Hoạt động trải nghiệm 1

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Sỹ Tụng ( Tổng chủ biên ), Nguyễn Thanh Bình ( Chủ biên ), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

2

* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Trường Tiểu học Tân Sỏi đã thống nhất lựa chọn 01 sách giáo khoa cho các môn Tiếng việt, Đạo đức, GDTC, HĐTN như sau: 

STT

Tên sách

Bộ sách

Tác giả

Nhà xuất bản

1

Tiếng Việt 1

Cánh diều

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hướng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

2

Đạo đức 1

Cánh diều

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

3

Giáo dục Thể chất 1

Cánh diều

Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

4

Hoạt động trải nghiệm 1

Cánh diều

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Thế.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

4. Kết luận cuộc họp

          Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trường Tiểu học Tân Sỏi đã thống nhất lựa chọn 01 sách giáo khoa cho các môn Tiếng việt, Đạo đức,  GDTC, HĐTN như trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua và cùng ký vào biên bản./.

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Vũ Thanh Giang

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Lê Thu Hường

 

 

 

 

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Bài viết liên quan