Tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước và TNTT trẻ em 2018

Tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước và TNTT trẻ em 2018

Thực hiện Kế hoạch 867/KH-PGD&ĐT ngày 08/11/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thế về  truyền thông học đường về phòng chống bệnh dại;

Thực hiện chương trình công tác năm và kế hoạch đội tháng 11;

Được sự nhất trí của Ban giám hiệu trường Tiểu học Phồn Xương. Ngày hôm nay (29/11/2018), Liên đội trường Tiểu học Phồn Xương xin ra mắt câu lạc bộ Tuyên truyền về phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em và tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước và TNTT trẻ em 2018 cho 313 học sinh toàn trường.

Trong buổi tập huấn, Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Thủy- TPT Đội thông qua quyết định, hướng dẫn của cấp trên về phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em và hướng dẫn một số hoạt động chính:

(Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Thủy- TPT Đội tuyên truyền, hướng dẫn một số kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước và TNTT trẻ em)
Các em học sinh nhà trường tham gia thực hành

                                                                                                                                                                        Người viết

                                                                                                                                                       Trường Tiểu học Phồn Xương

Bài viết liên quan