Mô hình “Giáo dục nhà trường gắn liền với hoạt động lao động và sản xuất”

" Vườn trải nghiệm nghìn việc tốt"

Trước nhu cầu phát triển của xã hội hiện đại, song song với việc cung cấp kiến thức lý thuyết, việc học luôn chú trọng thực hành, trải nghiệm thực tiễn, mang tính ứng dụng cao ở các bậc học trong chương trình giáo dục phổ thông.

Mô hình Vườn trường với diện tích trên 500 m2 được đặt trong khuôn viên trường Tiểu học Phồn Xương, huyện Yên Thế. Đây sẽ là nơi học tập – trải nghiệm của 346 học sinh của nhà trường trong năm học 2019 – 2020.

Kế hoạch trải nghiệm đã được bắt tay xây dựng ngay từ đầu năm học 2019 - 2020. ...

Phụ huynh học sinh tham gia làm đất, lên luống

Từ ý tưởng tạo nơi sinh hoạt, học tập trải nghiệm hữu ích học sinh, nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp và phụ huynh học sinh. Đầu tháng 8/2019, trường Tiểu học Phồn Xương đã tiến hành thi công Vườn trường. Sau hơn một tháng được sự chung tay góp sức từ tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh… mô hình Vườn trường đã hoàn thành và đi vào hoạt động vào ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

                                                        Một góc khuôn viên trường 

 

Mô hình “Giáo dục nhà trường gắn liền với hoạt động lao động và sản xuất” đã tạo ra môi trường học tập thân thiện. giúp các em phát huy tính sáng tạo, đưa ra ý tưởng về xây dựng vườn trường phục  vụ cho việc học tập đạt hiệu quả cao hơn.

Một số hình ảnh vườn trải nghiệm của Nhà trường:

 

Các em học sinh chăm sóc cây hoa:

 

Thông qua hoạt động này, giúp học sinh biết yêu thiên nhiên, tích cực hoạt động tập thể...

Bài viết liên quan