Liên đội trường Tiểu học Phồn Xương tổ chức lễ công nhận chương trình Rèn luyện đội viên và dự bị Đội viên cho các bạn học sinh

Một số hình ảnh tại Lễ công nhận chương trình Rèn luyện đội viên  và dự bị Đội viên cho các bạn học sinh:

 

Bài viết liên quan