02/07/20  Tin tức từ Phòng  39
Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để học sinh quay trở lại trường học tập bình thường, được đảm bảo an toàn, rất cần những sự chuẩn bị kĩ lưỡng, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường mầm non, phổ thông trong huyện chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho học sinh ...