Thông tin chi tiết:
Tổ 1- Trần Thị Thanh Tuyền
Họ và tên Tổ 1- Trần Thị Thanh Tuyền
Ngày tháng năm sinh 25/02/1990
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách