Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hằng
Họ và tên Lê Thị Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ tịch
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách