Thông tin chi tiết:
Trần Văn Dân
Họ và tên Trần Văn Dân
Giới tính Nam
Chức vụ Ban Đại diện PHHS
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách