Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thủy
Họ và tên Nguyễn Thị Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Hội trưởng Hội PHHS
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách