Friday, 26/02/2021 - 00:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS xã Tân Sỏi

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CBGV, NV NĂM HỌC 2018 - 2019

QĐ VV BAN HANH QUY CHE

QUYẾT ĐỊNH

                                      Về việc ban hành Quy chế  đánh giá, xếp loại CBGV, NV năm học 2018-2019.

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂN SỎI

        Căn cứ Điều lệ trường phổ thông ; Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường THCS Tân Sỏi

Căn cứ vào sự thống nhất giữa các đoàn thể và các tổ chuyên môn năm học 2018 - 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định về Quy chế đánh giá, xếp loại CBGV, NV   của Trường THCS Tân Sỏi năm học 2018-2019;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ;

Điều 3. Các ông, bà: Lãnh đạo  nhà trường, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn trường, Tổ trưởng, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Lãnh đạo nhà trường; Các tổ trưởng;

- Trưởng Ban thanh tra ND;

- Lưu: VT.

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 Đỗ Văn Nam

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 02 : 34
Năm 2021 : 75