Địa chỉ: Tiến Thắng
 • Ngô Thị Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0973841586
  • Email:
   ngohavi1973@gmail.com
 • Mạc Thị Khoát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0397968277
  • Email:
   khoatmac.bg@gmail.com
 • Nguyễn Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ MG 3-4 Tuổi & 4-5 Tuổi
  • Điện thoại:
   096519874
  • Email:
   nguyenyen
 • Mã Thị Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986943139
 • Hoàng Thị Quy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ mẫu giáo 4-5 Tuổi & 5-6 Tuổi
  • Điện thoại:
   0973408889
  • Email:
   hoangquy
 • Đỗ Thúy Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0981188266
  • Email:
   dothuyphuong9x@gmail.com