Địa chỉ: Hồng Kỳ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Hương
Nhân viên kế toán Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày tháng năm sinh 15/12/1982
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận Tổ văn phòng
Địa chỉ Trường MN Hồng Kỳ
Điện thoại 098985836
Email minhhuong1809@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách