Địa chỉ: Hồng Kỳ
Thông tin chi tiết:
Đinh Thị Huệ
Nhân viên y tế Đinh Thị Huệ
Ngày tháng năm sinh 20/02/1989
Giới tính Nữ
Trình độ Trung cấp điều dưỡng
Địa chỉ Trường MN Hồng Kỳ
Điện thoại 0395821323
Email huethanghongkyyt.bacgiang@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách