Địa chỉ: Hồng Kỳ
Thông tin chi tiết:
Phùng Thị Hoan
Giáo viên Phùng Thị Hoan
Ngày tháng năm sinh 20/03/1985
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đẳng SP MN
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn MG 4-5 tuổi và 5-6 tuổi
Địa chỉ Đồng Tâm - Yên Thế
Điện thoại 0988414634
Email phunghoanytbg@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách